Curriculum Vitae

2016 - 2018
Schoolleider
Joke Smit College

vanaf 2013
Kunsthistorische blogs:

Wandel en Verwonder
Over kunst en architectuur in onze dagelijkse omgeving

Joke Smit aan de Kade
Storyline van een gebouw, het schoolgebouw van het Joke Smit College aan de Reijnier Vinkeleskade in Amsterdam

vanaf 2012
Dicky 2012: beeldblog van telefoontekeningen.
link

2012
Master Kunstgeschiedenis Nieuwere Tijd, scriptie Wevershuizen Amsterdam, Krefeld, Nowawes 1672-1766

2006 - 2015
Coördinator onderwijsontwikkeling en leerlingenbegeleiding Joke Smit College

1995 - 2008
Oprichtster/leidster van Stichting Kumulth; lezingen, workshops en theatervoorstellingen in een mengeling van kunsthistorie, muziek en performance, o.a. op maat voor musea, workshops voor Hogeschool van Amsterdam. Eigen producties: 2002 Rosa & Wilhelmine; 1999 Charley; 1995/96 Beckmann ontmoet Brecht.

1980 - 2009
Docente tekenen/kunstbeschouwing bij het volwassenenonderwijs te Amsterdam, vanaf 1998 bij Joke Smit College

1984 - 1989
Studie kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

1975 - 1994
Docente tekenen
Berlagescholengemeenschap te Amsterdam

1975 - 1977
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, afdeling Grafiek

1975
Lerarenopleiding MO A en B, Tekenen, Amsterdam

1970
HBS-B te Gorinchem

1953
Geboren te Kedichem

Kumulth
www.kumulth.nl

Kumulth combineert beeldende KUnst, MUziek, Literatuur en THeater. Zo ontstaan lezingen, performances en kleinschalige theatervoorstellingen. Kumulth werkt in opdracht (o.a. musea en hogescholen), maar ontwikkelt ook eigen producties of lezingen en korte cursussen.

Er wordt op freelance basis gewerkt met een team van musici, kunsthistorici en acteurs, waarvan Dicky van der Zalm en Anne Balázs de kern vormen.

Medewerkers
Anne Balázs, Dicky van der Zalm, Linda Bouman, Zjuul Burgering, Annemart Franken, Rea Fueter, Joost van Son, Meindert Theunisz, Louise van de Sande Bakhuyzen, Jan Verhoeven, Martin Wippo.

Dicky van der Zalm

.

email
info@dickyvanderzalm.nl

tumblr
Dicky 2012